Privacyverklaring

Stichting Filmtheater Voorschoten, gevestigd aan Prinses Marijkelaan 4, 2252 HH Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://filmtheatervoorschoten.nl/
Prinses Marijkelaan 4 2252 HH Voorschoten
info@filmtheatervoorschoten.nl of avondbios@gmail.com

Functionaris Gegevensbescherming van Filmtheater Voorschoten zijn S. Hajema/T. Tilanus.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Filmtheater Voorschoten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– bestelinformatie en bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Filmtheater Voorschoten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw online-bestelling en – betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het verzenden van onze nieuwsbrief

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filmtheater Voorschoten) tussen zit. Filmtheater Voorschoten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress (website), voor het verstrekken van informatie. Hiermee kunnen wij bezoekers op de hoogte houden van het programma en nieuws over de stichting.
  • Ticketlab (online kaartverkoop en kassasysteem), voor de online kaartverkoop, i.c.m. Mollie als betaalplatform. Met deze systemen zorgen we dat de betrokkenen online kaartjes kunnen kopen voor de voorstellingen.
  • Mailchimp (verzenden van de nieuwsbrief aan abonnees die zichzelf voor deze dienst hebben aangemeld).
  • Google mail en TransIP-email (correspondentie/contact met klanten).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Filmtheater Voorschoten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia Reden Bewaartermijn
E-mailadres / indien verstrekt: persoonsgegevens afhandeling van bestellingen en vragen/klachten > tot afgehandeld, maximaal 3 maanden

 

E-mailadres / indien verstrekt naam/adresgegevens verzending van de nieuwsbrief aan abonnees > tot wederopzegging

 

E-mailadres/ indien verstrekt naw-gegevens, betaalgegevens Afhandeling betaling online verkochte toegangsbewijzen Zie bewerkersovereenkomsten Ticketlab (verklaring wordt zichtbaar bij bestellen van toegangsbewijzen) resp. Mollie

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Filmtheater Voorschoten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filmtheater Voorschoten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Filmtheater Voorschoten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Filmtheater Voorschoten gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Mailchimp, dat gebruikt wordt voor de verzending van nieuwsbrieven aan abonnees, houdt wel gegevens bij over IP-adressen en clickgedrag (activiteit t.b.v. responsmeting). Filmtheater Voorschoten zelf maakt geen gebruik van deze gegevens.

Social media: Instagram, Facebook en Twitter. Zie de verklaringen van deze organisaties die zijn verzonden aan alle gebruikers.